פּאָדקעווע / ו-שייפּט פערריטע מאַגנעץ

פּאָדקעווע / ו-שייפּט פערריטע מאַגנעץ