פּאַרטנערס

ABB
פארד
LG
borgwarner
טויאָטאַ
לינדע
באָש
גאריט
Nidec
דייסאָן
גם
Siemens
עלעקטראָלוקס
אַמאַזאָן