גשמיות פּראָפּערטיעס

גשמיות פּראָפּערטיעס פון NdFeB מאַגנעץ

גשמיות פּראָפּערטיעס פון פערריטע מאַגנעץ

גשמיות פּראָפּערטיעס פון SmCo מאַגנעץ

גשמיות פּראָפּערטיעס פון אַלניקאָ מאַגנעץ

גשמיות פּראָפּערטיעס פון פלעקסאַבאַל מאַגנעץ